EMF3 Logo

Obecnie, w czasach wzmożonej konkurencji i kryzysu gospodarczego, informacja coraz częściej decyduje o sukcesie lub porażce istotnych przedsięwzieć. Dlatego też, wzmaga się działalność wywiadu gospodarczego i szpiegostwa gospodarczego. Jednocześnie, gwałtowny rozwój technologii bezprzewodowych daje łatwy i powszechny dostęp do tanich, miniaturowych urządzeń podsłuchujących i filmujących. W szczególności urządzeń opartych o transmisję w sieciach komórkowych GSM/UMTS, transmisję radiową UHF/VHF oraz urzadzeń do przechwytywania emisji ujawniającej z systemów przetwarzania danych. W konsekwencji, lawinowo wzrosło zagrożenie związane z nieuprawnionym pozyskaniem i wykorzystaniem informacji wrażliwych i krytycznych.

Tego zagrożenia, i co za tym idzie, nierzadko fatalnych konsekwencji biznesowych i/lub politycznych, nie da się uniknąć bez stworzenia przestrzeni, która efektywnie zabezpiecza przed skutecznym dzialaniem urządzeń podsluchowych oraz możliwością nieuprawnionego przechwycenia emisji ujawniającej z systemów informatycznych. Dzięki naszym rozwiązaniom i technologii, praktycznie każde pomieszczenie, takie jak gabinet czy sala konferencyjna moze stać się pomieszczeniem bezpiecznym". Stosujemy odpowiednie ekranowanie elektromagnetyczne pomieszczeń biurowych jak i technicznych, wykorzystując specjalistyczne farby, maty, filtry i falowody. Jeśli wymaga tego sytuacja, wyposażamy pomieszczenia w monitoring elektromagnetyczny, który w czasie rzeczywistym dostarcza informacji o emisji pochodzącej z urządzeń podsłuchowych. Tworzymy w ten sposób dla Państwa pewne i bezpieczne miejsca do pracy i spotkań oraz bezpieczne pomieszczenia techniczne. Takie, w których ryzyko nieuprawnionego przejęcia przez osoby postronne treści poufnych rozmów czy wrażliwych danych zostaje wyeliminowane.


Pawel Wypychowski, pawel@emf3.pl, tel. +48 606 211 663

Marcin Wiciński, marcin@emf3.pl, tel. +48 600 650 300